Giulietta

€ 100.00

Small vase. White ceramic, ingobbito, glaze.